ยางรถยนต์-ตรวจวัดลมยางอย่างถูกวิธี

ยางรถยนต์-ตรวจวัดลมยางอย่างถูกวิธี

          มาใส่ใจกับการสูบลมยางให้ถูกวิธี  วันนี้เรามีสิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติมาฝากค่ะ

ข้อควรปฏิบัติ

          ควรตรวจเช็คลมยาง  และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนด  หรือตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

ของรถยนต์เป็นประจำ

          ในกรณีของยางใหม่  ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คลมยาง  ให้มากกว่าปกติ (ในช่วง  3,000 กม.แรก)

เนื่องจากโครงสร้างยางในช่วงนี้  จะมีการขยายตัว  ทำให้ความดันลมยางลดลงจากปกติได้

          ห้ามปล่อยลมยางออก  เมื่อความดันลมยางสูงขึ้นขณะกำลังใช้งาน  เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน  

เป็นตัวทำให้ความดันลมยางสูงขึ้น  เมื่อยางเย็นตัวลง  ความดันลมยางก็จะกลับสู่สภาวะปกติ

          เพื่อป้องกันการรั่วซึมที่วาล์ว  ควรเปลี่ยนวาล์ว  และแกนวาล์วทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่  และมีฝาปิดวาล์ว

ตลอดเวลา

          สำหรับยางอะไหล่  ให้ตรวจเช็คลมยางให้ถูกต้องทุกๆ 6 เดือน

          หากขับรถที่ความเร็วสูง  ควรเติมลมมากกว่าปกติ 3-5 ปอนด์  จะช่วยลดการบิดตัวของโครงยาง  ทำให้เกิด

ความร้อนน้อยลง  หรืออาจใช้การสังเกต  จากที่ใช้งานทุกวัน  และความชอบของผู้ขับรถเป็นเกณฑ์  

โดยส่วนใหญ่  ค่าเฉลี่ยของความดันลมยางของรถเก๋ง  จะประมาณ 28-35 ปอนด์/ตารางนิ้ว  

ส่วนรถกระบะ  จะประมาณ 35-40 ปอนด์/ตารางนิ้ว (ขับขี่ทั่วไปไม่บรรทุกหนัก)

      อย่างไรก็ตาม  ในการตรวจเช็คและปรับแต่งลมยางนั้น  ให้ทำเมื่อยางอยู่ในสภาพเย็น  หรือทำในตอนเช้าก่อน

ใช้งาน  ด้วยเกจ์วัดลมที่ได้มาตรฐาน  อันเดียวกันเท่านั้น  จึงจะได้ค่าแรงดันลมยางที่ถูกต้อง  หมั่นตรวจเช็คลมยาง

สม่ำเสมอ  กรณีลมธรรมดาการตรวจเช็คลมยางประมาณสัปดาห์ละครั้ง  กรณีลมไนโตรเจนการตรวจเช็คลมยางประมาณเดือนละครั้ง หรือทุกครั้งก่อนเดินทางค่ะ