ยางรถยนต์-เหตุผลที่ควรเติม ลมไนโตรเจน

ยางรถยต์-เหตุผลที่ควรเติม ลมไนโตรเจน


1.   ไม่ต้องเติมลมยางบ่อยๆ
2.   ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของยาง
3.   ไม่ทำให้กะทะล้อเป็นสนิม
4.   คงความนุ่มนวลแม้วิ่งทางไกล
5.   ลดอัตราการระเบิดของลมบาง
6.   ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
ลมยางที่เป็นอากาศธรรมดา (Oxygen – O2) ที่เติมกันโดยทั่วไป โดยทั่วไปจะมีไอน้ำผสมอยู่ด้วย
เมื่อใช้เติมในยางรถยนต์แล้วเมื่อเกิดความร้อน ไอน้ำจะขยายตัว ทำให้แรงดันลมยางเปลี่ยนแปลง
และอะตอมหรือขนาดของออกซิเจนที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้มีการรั่วซึมของลมยางเกิดขึ้นได้ง่าย
ไนโตรเจน (Nitrogen – N2) เป็นก๊าซเฉื่อย การขยับตัวเคลื่อนที่ช้า โมเลกุลเสียดสีกันน้อย
ไม่มีส่วนผสมของไอน้ำ มีขนาดอะตอมโตกว่าออกซิเจน เมื่อเติมลมยางไนโตรเจน จึงทำให้ลมยาง
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ทำให้ยางมีโอกาสระเบิศน้อย (ส่วนมากยางที่ระเบิดเกิดจากแรงดันลมในยาง
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับโครงผ้าใบเริ่มเสื่อมคุณภาพจึงเกิดการระเบิด)

 

ไนโตรเจนมีอัตราการขยายตัวต่ำ เพราะไนโตรเจนมีการยึดติดของโมเลกุลคล้ายวุ้น ทำให้เคลื่อนที่ช้า

เมื่อยางกระทบกับคลื่นตะเข็บของถนน ยางจะเคลื่อนที่ยืดหยุ่นตัวช้าลง ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและลดเสียง
ดังของยางไปได้มาก (ถ้ายางซีรี่ส์ต่ำจะเห็นผลน้อย ถ้ายางซีรี่ส์สูงๆ จะเห็นผลได้มากหรือถ้ายางที่ร่อง
ดอกยางห่างๆ จะเห็นผลและเงียบลงไปมาก) สามารถเติมลมไนโตรเจนได้ที่ความดันลมยางแบบปกติ
เหมือนการเติมด้วยอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิตยาง การเปลี่ยนมาเติมลมยางด้วยอากาศภายหลังจาก
ที่เติมด้วยลมไนโตรเจนแล้ว ไม่มีข้อเสียหายใดๆ หากแต่เมื่ออากาศปกติถูกเติมเข้าไป จะทำให้คุณสมบัติ
และประสิทธิภาพของ ลมไนโตรเจนเจือจางลง