MAXXIS MA-P3

ได้รับการพัฒนาใหม่จากรุ่นเดิม ให้การขับขี่นุ่มนวลกว่าเดิม วิ่งระยะทางได้มากกว่าเดิม ใช้ได้กับรถทั่วไป เก่งเล็ก เก่งกลาง